Suport & Contact

Mr Kim(Jeongmin Kim)
(+84)163 527 6823
Uniontechvina.jmkim@gmail.com

UNIONTECH CO ,.Ltd., Email: Uniontechvina@gmail.com /Uniontechvina.jmkim@gmail.com/ TEL:(+84) 94 317 3824 - (+84)163 527 6823

CÔNG TY TNHH MTV UNION TECH

Địa chỉ: Phòng 1607-CT2 Chung cư Green Bay - KĐT mới Hùng Thắng - TP Hạ Long - T Quảng Ninh - Việt Nam
Copyright (C) 2017 Uniontech Co.,LTD Privacy Statement. Designed by 5 Châu Media
Add: Room 1607-CT2 Green Bay Apartment - Hung Thang New Urban Area - Ha Long City - Quang Ninh - Vietnam